اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱

۴ شب بارسلون (ورود اسپانیا) | نوع تور: انفرادی

Spain

قیمت از 1590 یورو + نرخ بلیط

تور سالانه 5 روز و 4 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona

کلاس تور: لاکچری

قابل خرید
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱
تور سالانه 4 روز و 3 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona

کلاس تور: لاکچری

قابل خرید
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱
تور سالانه 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona, Paris

کلاس تور: لاکچری

قابل خرید
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱
تور سالانه 10 روز و 9 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona, Berlin, Geneva

کلاس تور: لاکچری

قابل خرید
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱
تور سالانه 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona, Rome

کلاس تور: لاکچری

قابل خرید
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱
تور سالانه 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona, Ibiza

کلاس تور: لاکچری

قابل خرید
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱

۴ شب آتن | یک روز گشت کروز | نوع تور: انفرادی

Greece

قیمت از 850 یورو + نرخ بلیط

تور سالانه 5 روز و 4 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens

کلاس تور: لاکچری

قابل خرید
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱

۳ شب آتن | ۳ شب سنتورینی | نوع تور: انفرادی

Greece

قیمت از 1550 یورو + نرخ بلیط

تور سالانه 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens, Santorini

کلاس تور: لاکچری

قابل خرید
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱
تور سالانه 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens, Rome

کلاس تور: لاکچری

قابل خرید
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱
تور سالانه 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens, Paris

کلاس تور: لاکچری

قابل خرید
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱
تور سالانه 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens, Barcelona

کلاس تور: لاکچری

قابل خرید
آذر ۱۶, ۱۴۰۰

۴ شب بارسلون | ۳ شب وین | نوع تور: انفرادی

Spain, Austria

قیمت از 1050 یورو + نرخ بلیط

تور فصلی 8 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona, Vienna

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۱۶, ۱۴۰۰

۴ شب بارسلون | نوع تور: انفرادی

Spain

قیمت از 790 یورو + نرخ بلیط

تور فصلی 5 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۱۶, ۱۴۰۰

۳ شب بارسلون ( بدون گشت ) | نوع تور: انفرادی

Spain

قیمت از 590 یورو + نرخ بلیط

تور فصلی 4 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آبان ۲۸, ۱۴۰۰

۴ شب پاریس | ۳ شب رم | ۳ شب بارسلون | نوع تور: انفرادی

France, Italy and Spain

قیمت از 1590 یورو + نرخ بلیط

تور فصلی 10 شب و 11 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Rome

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آبان ۲۸, ۱۴۰۰

۴ شب پاریس | ۳ شب بارسلون | نوع تور: انفرادی

Spain and France

قیمت از 1250 یورو + نرخ بلیط

تور فصلی 7 شب و 8 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Rome

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آبان ۲۸, ۱۴۰۰

۴ شب پاریس | ۳ شب رم | نوع تور: انفرادی

Italy and France

قیمت از 1190 یورو + نرخ بلیط

تور فصلی 7 شب و 8 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Rome

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آبان ۲۸, ۱۴۰۰

۷ شب پاریس | فرانسه | نوع تور: انفرادی

Paris Winter Days

قیمت از 1050 یورو + نرخ بلیط

تور فصلی 7 شب و 8 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آبان ۲۸, ۱۴۰۰

۴ شب پاریس | فرانسه | نوع تور: انفرادی

Paris Winter Days

قیمت از 790 یورو + نرخ بلیط

تور فصلی 4 شب و 5 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آبان ۱۵, ۱۴۰۰

۳ شب پاریس (بدون گشت) | نوع تور: انفرادی

Paris 2021 Autumn / Winter

قیمت از 590 یورو + نرخ بلیط

تور فصلی 3 شب و 4 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۱۷, ۱۳۹۸

تور پاریس ، بروکسل و آمستردام (۷ روزه) | نوع تور: گروهی

پاریس 3 شب + بروکسل 1 شب + آمستردام 2 شب

قیمت از 1190 یورو + نرخ پرواز

تور ویژه 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Brussels, Amsterdam

کلاس تور: لاکچری

ظرفیت موجود 12 نفر تاریخ تور گذشته است
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور فرانسه، هلند و بلژیک (۷ روزه) | نوع تور: انفرادی

پاریس 3 شب + آمستردام 3 شب + بروکسل یک روز

قیمت از 1490 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 7 روز و شش شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Amsterdam , Brussels

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور فرانسه و اسپانیا (۸ روزه) | نوع تور: انفرادی

پاریس 4 شب + بارسلونا 3 شب

قیمت از 1160 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور فرانسه و ایتالیا (۸ روزه) | نوع تور: انفرادی

پاریس 4 شب + روم 3 شب

قیمت از 1090 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور فرانسه (۷ روزه) | نوع تور: انفرادی

پاریس 6 شب

قیمت از 890 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور یونان و ایتالیا (۹ روزه) | نوع تور: انفرادی

آتن 3 شب + روم 4 شب + فلورانس یک روز + ونیز یک شب

قیمت از 1690 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 9 روز و 8 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens, Rome, Florence, Venice

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور یونان و فرانسه (۸ روزه) | نوع تور: انفرادی

آتن 4 شب + پاریس 3 شب

قیمت از 990 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 8 روز و هفت شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens, Paris

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور یونان و اسپانیا (۸ روزه) | نوع تور: انفرادی

آتن 4 شب + بارسلونا 3 شب

قیمت از 960 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens, Barcelona

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۳, ۱۳۹۸

تور یونان و ایتالیا (۸ روزه) | نوع تور: انفرادی

آتن 4 شب + روم 3 شب

قیمت از 890 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
آذر ۳, ۱۳۹۸

تور یونان (۶ روزه) | نوع تور: انفرادی

آتن 5 شب

قیمت از 640 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 6 روز و 5 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
آذر ۳, ۱۳۹۸

تور یونان ویژه (۵روزه) | نوع تور: انفرادی

پکیج ویژه آتن 4 شب

قیمت از 350 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 5 روز و 4 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
آبان ۲۴, ۱۳۹۸

تور ایتالیا، سویس و فرانسه (۱۰ روزه) | نوع تور: گروهی

Happy 2020!

قیمت از 1990 یورو + هزینه ریالی هنگام صدور بلیط

تور ویژه 10 روز و 9 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Italy, Swiss, France

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است