بهمن ۱۵, ۱۳۹۸

یونان، اسپانیا، کشتی کروز AIDA (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

3شب آتن، 2شب بارسلون، 6 شب کروز

قیمت از 2190 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 12 روز و 11 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
مایورکا، رم، لیورنو، پیزا فلورانس، مارسی و بارسلون

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

کشتی کروز MSC (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

8 شب کروز (مارسی - ایتالیا - مالتا - اسپانیا)

قیمت از 1390 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Malta, France , Italy, Spain

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

فرانسه + کشتی کروز MSC (نوروز ۹۹ – هفته دوم) | نوع تور: انفرادی

2شب پاریس+8 شب کروز (مارسی - ایتالیا - مالتا - اسپانیا)

قیمت از 2050 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 11 روز و 10 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Malta, Paris, Marseille, Italy, Spain

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

یونان + کشتی کروز MSC (نوروز ۹۹ – هفته دوم) | نوع تور: انفرادی

3شب آتن + 8شب کروز (اسپانیا-مارسی-ایتالیا-مالتا)

قیمت از 1890 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 12 روز و 11 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Malta, Athens, Marseille, Italy, Spain

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

یونان + کشتی کروز MSC (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

3شب آتن + 7شب کروز (مارسی - ایتالیا - مالتا - اسپانیا)

قیمت از 1690 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 11 روز و 10 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Malta, Athens, Marseille, Italy, Spain

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است