دی ۲۸, ۱۴۰۰

۴ شب پاریس | ۳ شب رم (نوروز ۱۴۰۱) | نوع تور: انفرادی

France, Italy

قیمت از 1250 یورو + نرخ بلیط

تور سالانه 8 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Rome

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
دی ۲۸, ۱۴۰۰
تور سالانه 8 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Barcelona

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
دی ۲۸, ۱۴۰۰

۵ شب پاریس (نوروز ۱۴۰۱) | نوع تور: انفرادی

France

قیمت از 890 یورو + نرخ بلیط

تور سالانه 6 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
دی ۲۸, ۱۴۰۰

۵ شب بارسلون (نوروز ۱۴۰۱) | نوع تور: انفرادی

Spain

قیمت از 1450 یورو + نرخ بلیط

تور سالانه 6 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona, Vienna

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
دی ۲۸, ۱۴۰۰

۴ شب بارسلون | ۳ شب وین (نوروز ۱۴۰۱) | نوع تور: انفرادی

Spain, Austria

قیمت از 1790 یورو + نرخ بلیط

تور سالانه 8 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona, Vienna

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
دی ۲۸, ۱۴۰۰
تور سالانه 8 روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona, Amsterdam

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
بهمن ۱۶, ۱۳۹۸
تور ویژه 4 روز و 3 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
بهمن ۱۵, ۱۳۹۸

یونان، اسپانیا، کشتی کروز AIDA (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

3شب آتن، 2شب بارسلون، 6 شب کروز

قیمت از 2190 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 12 روز و 11 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
مایورکا، رم، لیورنو، پیزا فلورانس، مارسی و بارسلون

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
دی ۲, ۱۳۹۸

یونان+ فرانسه + بلژیک + هلند (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

4 شب آتن + 4 شب پاریس + 1 شب بروکسل + 3شب آمستردام

قیمت از 2690 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 13 روز و 12 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens, Paris, Brussels, Amsterdam

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

کشتی کروز MSC (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

8 شب کروز (مارسی - ایتالیا - مالتا - اسپانیا)

قیمت از 1390 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Malta, France , Italy, Spain

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

فرانسـه – پاریس (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

6 شب پاریس

قیمت از 1290 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

فرانسـه + ایتالیا + اسپانیا (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

4 شب پاریس + 4 شب رم،فلورانس + 4شب بارسلون

قیمت از 2490 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 13 روز و 12 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Rome, Florence, Barcelona

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

فرانسـه + ایتالیا + اسپانیا (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

3 شب پاریس + 3 شب رم + 3 شب بارسلون

قیمت از 1950 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 10 روز و 9 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Rome, Barcelona

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

فرانسه + کشتی کروز MSC (نوروز ۹۹ – هفته دوم) | نوع تور: انفرادی

2شب پاریس+8 شب کروز (مارسی - ایتالیا - مالتا - اسپانیا)

قیمت از 2050 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 11 روز و 10 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Malta, Paris, Marseille, Italy, Spain

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

آتن (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

6 شب آتـن

قیمت از 990 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

یونان + فرانسه + ایتالیا (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

4 شب آتن+ 4 شب پاریس+ 4 شب رم،فلورانس

قیمت از 2390 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 13 روز و 12 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Athens, Rome, Florence

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

یونان + فرانسه + اسپانیا (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

4 شب آتن + 3 شب پاریس+ 3 شب بارسلون

قیمت از 1990 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 11 روز و 10 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Athens, Barcelona

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

یونان + کشتی کروز MSC (نوروز ۹۹ – هفته دوم) | نوع تور: انفرادی

3شب آتن + 8شب کروز (اسپانیا-مارسی-ایتالیا-مالتا)

قیمت از 1890 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 12 روز و 11 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Malta, Athens, Marseille, Italy, Spain

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

یـونان (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

4 شب آتـن+3 شب سن تورینی

قیمت از 1290 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Santorini , Athens

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

یونان + کشتی کروز MSC (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

3شب آتن + 7شب کروز (مارسی - ایتالیا - مالتا - اسپانیا)

قیمت از 1690 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 11 روز و 10 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Malta, Athens, Marseille, Italy, Spain

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

یـونان + فرانسه (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

4 شب آتـن+3 شب پاریس

قیمت از 1490 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Athens

کلاس تور: لاکچری

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

یـونان + اسپانیا (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

4 شب آتن و 3 شب بارسلون

قیمت از 1440 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Barcelona, Athens

کلاس تور: پریمیوم

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

آتن + رم (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

4 شب آتـن + 3 شب رم

قیمت از 1390 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Rome, Athenes

کلاس تور: پریمیوم

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۶, ۱۳۹۸

یـونان + ایتـالیا (نوروز ۹۹) | نوع تور: انفرادی

3 شب آتـن+ 4 شب رم+ یک روز فلورانس + 1 شب ونیز

قیمت از 2250 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 9 روز و 8 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athene, Rome, Florence, Venice

کلاس تور: پریمیوم

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۳, ۱۳۹۸

تور ایتالیا، سوئیس، آلمان، هلند (نوروز ۹۹) | نوع تور: گروهی

3 شب میلان – 2 شب زوریخ – 2 شب کلن – 2 شب آمستردام

قیمت از 2390 یورو + نرخ بلیط

تور ویژه 10 روز و 9 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Milan, Zurich, Cologne, Amsterdam

کلاس تور: لاکچری

ظرفیت موجود 12 نفر تاریخ تور گذشته است