دی ۴, ۱۳۹۸

تــــور یزد (ویژه زمستان ۹۸) | نوع تور: انفرادی

قیمت از 450 هزار تومان + قیمت بلیط

تور هر هفته 2 شب و 3 روز یا 3 شب و چهار روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
یزد

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
آذر ۱۲, ۱۳۹۸

تــــور یزد (ویژه پاییز ۹۸) | نوع تور: انفرادی

قیمت از 480 هزار تومان + قیمت بلیط

تور هر هفته 2 شب و 3 روز یا 3 شب و چهار روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
یزد

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است