آذر ۱۷, ۱۳۹۸

تور پاریس ، بروکسل و آمستردام (۷ روزه) | نوع تور: گروهی

پاریس 3 شب + بروکسل 1 شب + آمستردام 2 شب

قیمت از 1190 یورو + نرخ پرواز

تور ویژه 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Brussels, Amsterdam
کلاس تور: لاکچری
ظرفیت موجود 12 نفر قابل خرید
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور فرانسه، هلند و بلژیک (۷ روزه) | نوع تور: انفرادی

پاریس 3 شب + آمستردام 3 شب + بروکسل یک روز

قیمت از 1490 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 7 روز و شش شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris, Amsterdam , Brussels
کلاس تور: لاکچری
قابل خرید
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور فرانسه و اسپانیا (۸ روزه) | نوع تور: انفرادی

پاریس 4 شب + بارسلونا 3 شب

قیمت از 1160 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris
کلاس تور: لاکچری
قابل خرید
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور فرانسه و ایتالیا (۸ روزه) | نوع تور: انفرادی

پاریس 4 شب + روم 3 شب

قیمت از 1090 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris
کلاس تور: لاکچری
قابل خرید
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور فرانسه (۷ روزه) | نوع تور: انفرادی

پاریس 6 شب

قیمت از 890 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 7 روز و 6 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Paris
کلاس تور: لاکچری
قابل خرید
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور یونان و ایتالیا (۹ روزه) | نوع تور: انفرادی

آتن 3 شب + روم 4 شب + فلورانس یک روز + ونیز یک شب

قیمت از 1690 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 9 روز و 8 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens, Rome, Florence, Venice
کلاس تور: لاکچری
قابل خرید
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور یونان و فرانسه (۸ روزه) | نوع تور: انفرادی

آتن 4 شب + پاریس 3 شب

قیمت از 990 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 8 روز و هفت شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens, Paris
کلاس تور: لاکچری
قابل خرید
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور یونان و اسپانیا (۸ روزه) | نوع تور: انفرادی

آتن 4 شب + بارسلونا 3 شب

قیمت از 960 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens, Barcelona
کلاس تور: لاکچری
قابل خرید
آذر ۳, ۱۳۹۸

تور یونان و ایتالیا (۸ روزه) | نوع تور: انفرادی

آتن 4 شب + روم 3 شب

قیمت از 890 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 8 روز و 7 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens
کلاس تور: اقتصادی
قابل خرید
آذر ۳, ۱۳۹۸

تور یونان (۶ روزه) | نوع تور: انفرادی

آتن 5 شب

قیمت از 640 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 6 روز و 5 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens
کلاس تور: اقتصادی
قابل خرید
آذر ۳, ۱۳۹۸

تور یونان ویژه (۵روزه) | نوع تور: انفرادی

پکیج ویژه آتن 4 شب

قیمت از 350 یورو + نرخ پرواز

تور هر هفته 5 روز و 4 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Athens
کلاس تور: اقتصادی
قابل خرید
آبان ۲۴, ۱۳۹۸

تور ایتالیا، سویس و فرانسه (۱۰ روزه) | نوع تور: گروهی

Happy 2020!

قیمت از 1990 یورو + هزینه ریالی هنگام صدور بلیط

تور ویژه 10 روز و 9 شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
Italy, Swiss, France
کلاس تور: لاکچری
ظرفیت تکمیل