ویزا کشورهای آسیایی

کشورنوع ویزاقیمتزمان تحویلمدارک و توضیحات
ایراندعوتنامه یک ماهه توریستی50.000 تومان10 روز کاریاسکن رنگی پاسپورت و عکس مهمان+اسکن شناسنامه و کارت ملی میزبان+فرم اطلاعات مسافر+تسویه کامل(در صورت ریجکت شدن هزینه استرداد نمیشود)
ویتنامتوریستی عادی160 دلار 20_25 روز کاریاصل پاسپورت+دوقطعه عکس4*3+رزرو بلیط و هتل +کپی شناسنامه صفحه 1و2و کارت ملی +مشخصات فردی+تمکن بالای 20 میلیون به لاتین یا گواهی اشتغال به کارلاتین(توریستی شروع ویزا طبق بلیط می باشد اقامت طبق بلیط و واچر می باشد)
کامبوج

سه ماهه توریستی


30 روز اقامت الکترونیک

50 دلار3 روز کاری

  • اسکن صفحه اول پاسپورت+اسکن عکس پرسنلی اعلام نام فرودگاه با مرز زمینی جهت ورود به کامبوج الزامی است

  • شماره تماس آدرس منزل تاریخ رفت محل اقامت در کامبوج

ازبکستان

30 روزه توریستی عادی (الکترونیک)


30 روزه توریستی عادی (لیبل)


30 روزه توریستی 2 بار ورود الکترونیک


1 ماهه مولتی الکترونیک


یک ماهه تجاری

45 دلار


70دلار


65دلار


80 دلار


235دلار

5 روز کاری


5تا7 روز کاری


5 روز کاری


5 روز کاری


15روز کاری

اسکن پاسپورت+اسکن عکس 3*4+تسویه کامل+3 ماه اعتبار ویزا 30 روز اقامت
فیلیپینتوریستی عادی 1 ماه اعتبار دو هفته اقامت

با مصاحبه85دلار


بدون مصاحبه 135 دلار

8 تا 10 روز

  • اصل پاسپورت+1 قطعه عکس 4*3+رزرو بلیط و هتل (با مصاحبه)+تمکن بالای 20 میلیون لاتین+کپی شناسنامه صفحه 1و2وو کارت ملی +مشخصات فردی +گواهی اشتغال به کار به لاتین

  • فرم تاییدیه امضا شده توسط دفتر خانه

سنگاپور2ماهه توریستی دبل عادی65 دلار15روز کاریاسکن رنگی عکس (مانند پاسپورت نباشد)و یا پاسپورت با فرمت jpj در یک فایل برای هر مسافر جداگانه +واچر هتل حقیقی و رزرو بلیط +تسویه کامل(دو بار ورود یعنی در هر بار ورود 14 روز اقامت صدور ویزای دبل منوط به تشخیص اداره immigration سنگاپور خواهد بود.
قطر30 روز اقامت الکترونیک100دلار4_5 روز کاری

  • اسکن پاسپورت و اسکن عکس +ضمانت بانکی بابت بازگشت و حسن انجام سفر به مبلغ 20 میلیون تومان

  • رزرو هتل حداقل 1 شب توسط آژانس گل خندان گشت الزامی میباشد

چین

توریستی گروهی عادی


توریستی گروهی فوری


توریستی انفرادی عادی


توریستی انفرادی فوری


یک ماهه تجاری


3 ماهه دبل


3 ماهه سینگل 60 روز اقامت


6 ماهه مولتی


یکساله مولتی 30 روز اقامت

105$


135$


112$


142$


185$


405$


455$


555$


705$

روز کاری12


روز کاری10


روز کاری10


روز کاری6


روز کاری10


روز کاری10


روز کاری12


روز کاری12


روز کاری12

اصل پاسپورت ( داشتن 3 صفحه خالی الزامی است .) + بیمه +رزرو بلیط+حتما 2 قطعه عکس رنگی 4*6 ( مطابق پاسپورت )+مشخصات کامل فردی (آدرس منزل ومحل کارباشماره ثابت وهمراه ) (ذکرکدپستی الزامی است)+تمکن مالی به انگلیسی (30روز=34میلیون تومان) بامهر برجسته بانک الزامی است) ویزای گروهی حداقل5نفرمیباشد مسئولیت صدوربلیت ورزروهتل قبل ازصدورویزا به عهده مسافرمیباشد.واژانس هیچ مسئولیتی ندارد.اگرلیبل ویزای قبلی ازپاسپورت جداشده باشه مسافر BLACKLIST خواهدشد .حضورمسافردرایران الزامی است .
دبی

14روزه عادی


14روزه عادی(اتباع افغان)


یک ماهه عادی


1ماهه سینگل


3 ماه مولتی

280 درهم


115$


310 درهم


810 درهم


1980 درهم

روز کاری5


روز کاری5


روز کاری5


روز کاری5


روز کاری5

اسکن رنگی پاسپورت+اسکن صفحه اول شناسنامه+چک ضمانت +تسویه کامل+روزکاری مدارک از یک روزبعد دریافت مدارک میباشد.تاریخ ورود مسافردر دبی باید درویزا ذکر شود.مسافر به هردلیل ازویزاها استفاده نکند پس ازاتمام اعتبارویزا به صورت خودکارکنسل وباطل نمیگردد وباعث سابقه منفی برای مسافرمیشود.لذا در صورتی که مسافر به ویزاجدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده قبلی توسط شرکت صادرکننده ویزا دردبی باپرداخت هزینه مربوط کنسل گرددوسپس ویزای جدید اقدام شود. با توجه به این مسئله ممکن است ویزای جدید صادرنشده ویا ریجکت گردد.اگرمسافری ویزای قبلی گرفته واستفاده نکرده است اطلاع داده شود .
عمان

10روز اقامت توریستی الکترونیک


1ماه توریستی الکترونیک


یکساله مولتی تجاری الکترونیک

30$


80$


275$

روز کاری2-3


روز کاری2-3


روز کاری7-10

اسکن پاسپورت و اسکن عکس
تایلند

عادی سینگل


6 ماهه مولتی

38 یورو


160 یورو

روز کاری3-5اصل پاسپورت +یک قطعه عکس تمام رخ 4*3رنگی جدید حداقل 5ماه +کپی شناسنامه+کپی کارت ملی +مشخصات فردی+شغل وسمت شغلی دقیق+پرینت مانده حساب حداقل 15میلیون ورزرو هتل +بلیط+تسویه کامل وحضور مسافر در ایران الزامی است ودر صورت عدم صدور ویزا هزینه پرداخت شده توسط سفارت مسترد نخواهد شد.
اندونزی

توریستی عادی 10الی 14روز


توریستی فوری 10الی 14 روز اقامت

60$


115$

روز کاری10


روز کاری5

اصل پاسپورت +2قطعه عکس4*3 +رزرو بلیت و هتل –تمکن بالای 15 میلیون به لاتین +کپی شناسنامه صفحه اول و دوم وکارت ملی +مشخصات فردی
هنگ کنگ

توریستی 2 بار ورود


توریستی 2 بار ورود

125$


145$

روز کاری 70-80


روز کاری 50-45

1قطعه عکس 4*6 رنگی ، تمکن مالی حداقل 10 میلیون تومان ، صورت وضعیت شغلی – فرم مشخصات فردی درمورد یکبار ورود یا دوبار ورود ( تصمیم با اداره مهاجرت هنگ کنگ میباشد .)
هند

یک ماهه توریستی الکترونیک


یک ماهه مولتی توریستی90 روز اقامت الکترونیک بدون مصاحبه سه بار ورود


5ساله الکترونیک سالی سه بار ورود


هند کنفرانس


هند تجاری یکساله


توریستی 30 روزه لیبل

40$


60$


115$


105$


155$


115$+80هزارتومان هزینه انگشت نگاری

3_5 روز کاری


3_5 روز کاری


5 روز کاری


5 روز کاری


5 روز کاری


8 روز کاری

ویزای الکترونیک هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن ، هزینه ویزا استرداد نمیشود.
اسکن پاسپورت و اسکن عکس 5*5 + فرم اطلاعات هند +در صورت داشتن ویزای قبلی هند ،اسکن اخرین ویزا ارسال شود.
اشخاصی که میخواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند .


ویزای الکترونیک هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن ، هزینه ویزا استرداد نمیشود.
اسکن پاسپورت و اسکن عکس 5*5 + فرم اطلاعات هند +در صورت داشتن ویزای قبلی هند ،اسکن اخرین ویزا ارسال شود.
اشخاصی که میخواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند .


ویزای الکترونیک هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن ، هزینه ویزا استرداد نمیشود.
اسکن پاسپورت و اسکن عکس 5*5 + فرم اطلاعات هند +در صورت داشتن ویزای قبلی هند ،اسکن اخرین ویزا ارسال شود.
اشخاصی که میخواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند .


ویزای الکترونیک هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن ، هزینه ویزا استرداد نمیشود.
اسکن پاسپورت و اسکن عکس 5*5 + فرم اطلاعات هند +در صورت داشتن ویزای قبلی هند ،اسکن اخرین ویزا ارسال شود.
اشخاصی که میخواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند .


ویزای الکترونیک هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن ، هزینه ویزا استرداد نمیشود.
اسکن پاسپورت و اسکن عکس 5*5 + فرم اطلاعات هند +در صورت داشتن ویزای قبلی هند ،اسکن اخرین ویزا ارسال شود.
اشخاصی که میخواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند .


اصل پاسپورت+کپی از تمام صفحات شناسنامه (حتی صفحات سفید)+رزرو بلیط رفت و برگشت +اصل پاسپورت های قدیمی (خصوصا اگر ویزای هند قبلی دارد)2 + دو قطعه عکس 5*5 رنگی زمینه سفید جدید + پر کردن فرم اطلاعات
حضور مسافر جهت انگشت نگاری الزامی است (برای ویزای لیبل داخل پاسپورت ).

قرقیزستان

یک ماهه توریستی الکترونیک


یک ماهه توریستی دو بار ورود الکترونیک


یک ماهه لیبل توریستی عادی


یک ماهه لیبل فوری


سه ماهه توریستی یکبار ورود الکترونیک


سه ماهه مولتی الکترونیک

55$


80$


85$


115$


70$


190$

7روز کاری


3 تا 4روزکاری


8 روز کاری


3 روز کاری


3تا 4روز کاری


3تا 4روز کاری

ویزا الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد .در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
چنانچه قصد ارسال درخواست ویزای الکترونیکی قرقیزستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا تنها از طریق مرز زمینی واقع در مرز میان قرقیزستان و قزاقستان و یا فرودگاه ماناس اوش میتوان وارد این کشور شد .
اصل پاسپورت+فرم اطلاعات سفر+2 قطعه عکس 4*3
قزاقستان

یک ماهه توریستی عادی


یک ماهه توریستی فوری


تجاری60روز اقامت

65$


185$


290$

20تا 15 روز کاری


15 تا12 روز کاری


15 تا 20 روز کاری

اصل پاسپورت +یک قطعه عکس 4*3 +تکمیل فرم مربوطه+|مشخصات پروازو واچرهتل
بلاروس

7 روزه توریستی عادی


14 روزه توریستی عادی


21 روزه توریستی عادی

260$


305$


355$

10 روز کاری


10 روز کاری


10 روز کاری

اصل پاسپورت+یک قطعه عکس 3-4 +رزرو هتل وبلیت+بیمه +چک بیست میلیون ضمانت بانکی برگشت ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میگردد.امضای مسافر در پا سپورت الزامی است .
روسیه

الکترونیک سنت پترزبورگ


توریستی عادی


توریستی فوری


یک ماهه تجاری عادی


یک ماهه تجاری فوری


3 ماهه تجاری سینگل عادی


3 ماهه تجاری سینگل فوری


3 ماهه تجاری دبل عادی


3 ماه تجاری دبل فوری


یک ساله تجاری مولتی پل عادی


یک ساله تجاری مولتی پل فوری

20$


125$

205$


130$


230$


195$


275$


255$


385$


675$


680$

5 روز کاری


8 روز کاری


3 روز کاری


15 روز کاری


8 روز کاری


15 روز کاری


8 روز کاری


15 روز کاری


8 روز کاری


25 روز کاری


8 روز کاری

اسکن پاسپورت +عکس 4.5*3.5+مشخصات فردی +اعلام نمودن مرز ورودی حضور مسافر در ایران الزامی است . اصل پاسپورت+یک قطعه عکس 4*3+تسویه کامل مشخصات فردی +بیمه+بلیط رفت و برگشت OK(جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است) (ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میشود) مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از روسیه به جز مسکو دچار مشکل و دیپورت خواهد شد . ویزا تجاری یکساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.