اقامت تحصیلی کانادا

 

تحصیل فرزندان در مدرسه

 
 

این روش برای تحصیل دانش آموزان در مقطع ابتدایی و دبیرستان است و به همراه دانش آموز به یکی از والدین ویزا توریستی ۵ ساله تعلق میگیرد تا در کنار فرزند خود باشد. در این روش نیاز به مدرک زبان نیست. پدر یا مادر همراه دانش آموز از روشهای مختلف از جمله گرفتن جاب آفر و چند روش دیگر قادر خواهد بود برای اقامت دائم اقدام نماید و به تبع آن همسر خود را نیز به کانادا ببرد.

پروسه کاری ؛معمولا ۶ تا ۹ ماه

 
 

تحصیل در کالج و دانشگاه

 
 

برای تحصیل در دانشگاه و یا کالج سه شرط اولیه مهم است.

  • داشتن مدرک زبان (حداقل آیلتس ۶ آکادمیک).
  • سن متقاضی
  • فاصله بین آخرین مدرک تحصیلی تا تقاضای جدید.

پس از اخذ ویزای تحصیلی و تحصیل در کانادا چنانچه امتیاز و نمرات تحصیلی متقاضی خوب باشد می تواند مستقیماً برای اقامت دائم اقدام نماید، در غیر اینصورت بهتر است از امتیاز کار پاره وقت در حین تحصیل استفاده کرده و سابقه کار ایجاد نماید تا بعد از اتمام تحصیل از طریق جاب آفر یا اسکیل ورکر برای اقامت دائم اقدام نماید. ضمناً اگر متقاضی متاهل باشد برای همسر ویزای کار صادر می گردد و چنانچه همسر زودتر بتواند جاب آفر بگیرد سریعتر هم می توانند به اقامت دائم برسند.

پروسه کاری ؛معمولا ۶ تا ۹ ماه

 
 

شما میتوانید پیش از هر اقدام ابتدا فرم ارزیابی ویزای تحصیلی کانادا را به صورت آنلاین تکمیل و ارسال نمایید تا کارشناسان ما ابتدا شرایط شما را بررسی نمایند و سپس در صورت تمایل اقدام نمایید.

تکمیل فرم ارزیابی ویزای تحصیلی کانادا