مدارک مورد نیاز سفر به اروپا

 

با توجه به مقصد سفر خود؛ از مدارک زیر، مدرک مورد نظر را انتخاب و پس از دانلود با دقت پر کرده و جهت طی فرایند تهیه مقدمات سفر به کانتر (کارشناس) مربوطه تحویل دهید. توجه داشته باشید که فرم مشخصات شخصی برای تمام سفرها لازم است.

 
لیست مدارک مورد نیاز ویزا فرانسه
 اصل مدرکتوضیحات
1تکمیل فرم مشخصات فردیدانلود فرم اطلاعات شخصی
2اصل گذرنامه+ گذرنامه های قبلیگذرنامه امضا شده + درصورت وجود، کپی شنگن ، آمریکا، کانادا ، استرالیا و ... سایر ویزاهای معتبر
3دو قطعه عکس3/5 در 4/5 ، بزرگی صورت 80%
4شناسنامه
5مدارک شغلی

 • کارمندان بخش خصوصی: نامه اشتغال به کار با ذکر نام، سمت شغلی، تاریخ استخدام؛میزان حقوق،تاریخ مرخصی، و اعلام بازگشت به محل کار+ سه فیش آخر حقوقی+ سوابق بیمه+ روزنامه رسمی شرکت مربوطه

 • کارمندان دولتی: گواهی اشتغال به کار+ حکم کارگزینی+ برگه مرخصی +سه فیش آخر حقوقی

 • صاحبان شرکت: روزنامه رسمی+ آگهی ثبت شرکت + آگهی تغییرات + آخرین برگه مالیاتی شرکت + آخرین لیست بیمه شرکت + در صورت وجود سوابق بیمه متقاضی

 • کسبه : پروانه یا جواز کسب + درصورت داشتن کارت مباشرت اصل جواز هم لازم است + کارت بازرگانی( در صورت وجود) + آخرین برگه مالیاتی مغازه + آخرین لیست بیمه مغازه + در صورت وجود سوابق بیمه متقاضی

 • پزشکان: پروانه دائم پزشکی + پروانه مطب + کارت نظام پزشکی+ گواهی اشتغال از بیمارستان یا کلینیک با ذکر نام،سمت شغلی،تاریخ استخدام؛میزان حقوق،تاریخ مرخصی، و اعلام بازگشت به محل کار

 • مهندسان: کارت نظام مهندسی یا پروانه فعالیت نظام مربوطه + نامه اشتغال به کار با ذکر نام،سمت شغلی،تاریخ استخدام؛میزان حقوق،تاریخ مرخصی، و اعلام بازگشت به محل کار+ سه فیش آخر حقوقی+ سوابق بیمه+ روزنامه رسمی شرکت مربوطه

 • بازنشستگان ، وظیفه یا مستمری بگیران : حکم بازنشستگی + سه فیش آخر دریافت مستمری

 • دانشجویان و دانش آموزان : گواهی اشتغال به تحصیل برای سال جاری

 • افرادی که شاغل نیستند: مدارک شغلی و مالی همسر یا فردی که هزینه سفر را تقبل میکند + گواهی محضری

6مدارک مالی

 • پرینت گردش 3ماهه حساب به انگلیسی (تمام صفحات مهر شده) با تاریخ صدور کمتر از 7 روز تا قبل از مصاحبه

 • تمکن مالی به انگلیسی ، با تاریخ صدور کمتر از 7 روز تا قبل از مصاحبه

7ضمانتنامه بانکیضمانتنامه بانکی به مبلغ 35 میلیون تا 50 میلیون ، که میزان آن بستگی به مدارک و شرایط مسافر دارد
8هزینه انگشت نگاریبزرگسال هر نفر 85 یورو – کودک6 تا12 سال 60 یورو – کودک زیر 6 سال 25 یورو، نقدی برای روز مصاحبه
9سایر موارد:

 • افراد زیر 18 سال، درصورتی که یکی از والدین و یا هر دو در سفر همراه آنها نباشند، باید اجازه محضری خروج از کشور داشته باشند

 • ارائه و داشتن سند ملکی الزامی نیست ولی وجود آن بهتر است

 • تمام مدارک باید به انگلیس ترجمه رسمی شوند.

لیست مدارک مورد نیاز ویزا یونان
 اصل مدرکتوضیحات
1تکمیل فرم مشخصات فردیدانلود فرم اطلاعات شخصی
2اصل گذرنامه+ گذرنامه های قبلیگذرنامه امضا شده + درصورت وجود، کپی شنگن ، آمریکا، کانادا ، استرالیا و ... سایر ویزاهای معتبر
3دو قطعه عکس3/5 در 4/5 ، بزرگی صورت 80%
4شناسنامه
5مدارک شغلی

 • کارمندان بخش خصوصی: نامه اشتغال به کار با ذکر نام، سمت شغلی، تاریخ استخدام؛میزان حقوق،تاریخ مرخصی، و اعلام بازگشت به محل کار+ سه فیش آخر حقوقی+ سوابق بیمه+ روزنامه رسمی شرکت مربوطه

 • کارمندان دولتی: گواهی اشتغال به کار+ حکم کارگزینی+ برگه مرخصی +سه فیش آخر حقوقی

 • صاحبان شرکت: روزنامه رسمی+ آگهی ثبت شرکت + آگهی تغییرات + آخرین برگه مالیاتی شرکت + آخرین لیست بیمه شرکت + در صورت وجود سوابق بیمه متقاضی

 • کسبه : پروانه یا جواز کسب + درصورت داشتن کارت مباشرت اصل جواز هم لازم است + کارت بازرگانی( در صورت وجود) + آخرین برگه مالیاتی مغازه + آخرین لیست بیمه مغازه + در صورت وجود سوابق بیمه متقاضی

 • پزشکان: پروانه دائم پزشکی + پروانه مطب + کارت نظام پزشکی+ گواهی اشتغال از بیمارستان یا کلینیک با ذکر نام،سمت شغلی،تاریخ استخدام؛میزان حقوق،تاریخ مرخصی، و اعلام بازگشت به محل کار

 • مهندسان: کارت نظام مهندسی یا پروانه فعالیت نظام مربوطه + نامه اشتغال به کار با ذکر نام،سمت شغلی،تاریخ استخدام؛میزان حقوق،تاریخ مرخصی، و اعلام بازگشت به محل کار+ سه فیش آخر حقوقی+ سوابق بیمه+ روزنامه رسمی شرکت مربوطه

 • بازنشستگان ، وظیفه یا مستمری بگیران : حکم بازنشستگی + سه فیش آخر دریافت مستمری

 • دانشجویان و دانش آموزان : گواهی اشتغال به تحصیل برای سال جاری

 • افرادی که شاغل نیستند: مدارک شغلی و مالی همسر یا فردی که هزینه سفر را تقبل میکند + گواهی محضری

6مدارک مالی

 • پرینت گردش 3ماهه حساب به انگلیسی (تمام صفحات مهر شده) با تاریخ صدور کمتر از 7 روز تا قبل از مصاحبه

 • تمکن مالی به انگلیسی ، با تاریخ صدور کمتر از 7 روز تا قبل از مصاحبه

7ضمانتنامه بانکیضمانتنامه بانکی به مبلغ 35 میلیون تا 50 میلیون ، که میزان آن بستگی به مدارک و شرایط مسافر دارد
8هزینه انگشت نگاریبزرگسال هر نفر 87 یورو – کودک6 تا12 سال 62 یورو – کودک زیر 6 سال 27 یورو، نقدی برای روز مصاحبه
9سایر موارد:

 • افراد زیر 18 سال، درصورتی که یکی از والدین و یا هر دو در سفر همراه آنها نباشند، باید اجازه محضری خروج از کشور داشته باشند

 • ارائه و داشتن سند ملکی الزامی نیست ولی وجود آن بهتر است

 • تمام مدارک باید به انگلیس ترجمه رسمی شوند.

تورهای پیشنهادی اروپا

آذر ۱۷, ۱۳۹۸

تور پاریس ، بروکسل و آمستردام (۷ روزه)

قیمت از 1190 یورو + نرخ پرواز

7 روز و 6 شب ظرفیت موجود 12 نفر
هتل مرکز شهر
قابل خرید
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور یونان و فرانسه (۸ روزه)

قیمت از 990 یورو + نرخ پرواز

8 روز و هفت شب
هتل مرکز شهر
قابل خرید
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور فرانسه و ایتالیا (۸ روزه)

قیمت از 1090 یورو + نرخ پرواز

8 روز و 7 شب
هتل مرکز شهر
قابل خرید
آذر ۴, ۱۳۹۸

تور فرانسه (۷ روزه)

قیمت از 890 یورو + نرخ پرواز

7 روز و 6 شب
هتل مرکز شهر
قابل خرید