لیست مدارک مورد نیاز ویزا توریستی آمریکا

تمامی مدارک میبایست ترجمه شده و به تائید وزارت امورخارجه و دادگستری برسند.

 
الف) مدارک شناسایی:
 1. اصل+کپی رنگی پاسپورت جدید و قدیمی
  * کپی از صفحه مشخصات-تمامی صفحات ویزا دار و مهر شده اعم از مهرهای ورود و خروج و علی الخصوص ویزا شنگن.
 2. اصل+ ترجمه شناسنامه متقاضیان.
 3. اصل+ ترجمه از تمام صفحات شناسنامه فرزندان مجرد.
 4. اصل+ ترجمه از گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان مجرد .
 5. اصل + ترجمه رضایت نامه محضری پدر برای خروج فرزند زیر 18 سال به همراه مادرش.
 6. نفری 2 قطعه عکس سایز 5، در 5 ( جدید-رنگی-زمینه سفید).
 7. اصل + ترجمه مدرک تحصیلی
 8.  اصل + ترجمه کارت پایان خدمت یا کارت معافیت
 9.  اصل + ترجمه سند ازدواج
ب) مدارک بانکی و دارایی
 1. اصل + ترجمه  ازتمام صفحات اسناد ملکی منگوله دار و غیر منگوله دار شامل مبایعه نامه- قرارداد پیش خرید و غیره بنام متقاضی ویا همسر.
 2. تمکن بانکی (گواهی انگلیسی بانکی) از حساب های سپرده کوتاه مدت و بلند مدت و پرینت سه ماهه از حسابی که سود سپرده به آن واریز میشود (بنام متقاضی و یا همسر)
ج) مدارک کاری؛ کارمندان/کسبه / پزشکان /شرکت:
کارمندان:
 • اصل+ ترجمه آخرین فیش حقوقی متقاضی و همسر ایشان.
 • اصل + ترجمه حکم کارگزینی یا قرارداد
 • اصل + ترجمه گواهی اشتغال که در آن سمت،حقوق و تاریخ شروع همکاری و مرخصی قید شده باشد.
 • اصل + ترجمه سوابق بیمه تامین اجتماعی
کسبه:
 • برای کسبه اصل+ ترجمه جواز کسب.
 • اصل + ترجمه سوابق بیمه تامین اجتماعی
 • اصل + ترجمه برگه مالیاتی و فیش های واریزی.
شرکت:
 • اصل +ترجمه اساسنامه شرکت.
 • اصل+ترجمه روزنامه رسمی شرکت (آگهی تاسیس و آخرین آکهی تغییرات).
 • اصل+ترجمه اظهار نامه ثبت شرکت.
 • ترجمه آخرین لیست بیمه شرکت+ ترجمه برگه پرداخت.
 • ترجمه آخرین برگه مالیاتی شرکت
برای پزشکان:
 • اصل و ترجمه کارت نظام پزشکی
 • اصل و ترجمه پروانه مطب
 • اصل و ترجمه پروانه دائم پزشکی
 • لازم به ذکر است جهت گرفتن تاییدات دادگستری و امورخارجه احتیاج به اصل دانشنامه تحصیلی یا نامه تاییده دانشگاه ریز نمرات میباشد