فرم آمریکا DS160

 
لطفا از لینک بالا، فایل PDF فرم آمریکا DS160 را دریافت کرده، پرینت کنید. پس از تکمیل فرم شما می‌توانید نسخه فیزیکی آن را به آدرس پستی "گلخندان گشت" ارسال کرده یا از طریق فرم زیر، نسخه دیجیتالی اسکن شده (ترجیحا PDF) را برای ما بفرستید.