لیست مدارک مورد نیاز ویزا انگلیس

تمامی مدارک میبایست ترجمه شده و به تائید وزارت امورخارجه و دادگستری برسند.

 
الف)مدارک شناسایی:

 • تکمیل فرم مشخصات فردی
 • اسکن گذرنامه جدید و قدیمی(صفحات دارای ویزا و مهر)
 • شناسنامه
 • شناسنامه همسر و فرزندان ( درصورت تاهل و درصورتیکه قصد اقدام دارند)
 • مدارک تحصیلی( لیسانس، فوق لیسانس و دکترا)
 • کارت پایان خدمت یا کارت معافیت
 • سند ازدواج ( در صورت تاهل )
 • دو قطعه عکس سایز 5 در 5 ( جدید-رنگی-زمینه سفید).
ب) مدارک بانکی و دارایی

 • اسناد ملکی ، مبایعه نامه ، قرارداد پیش خرید و غیره بنام متقاضی و یا همسر و فرزندان (درصورت وجود)
 • تمکن مالی از حساب های کوتاه مدت و بلند مدت ( سپرده های بانکی) به انگلیسی
 • گردش حساب سه ماه و یا شش ماهه از حساب های جاری و کوتاه مدت به انگلیسی و تمام صفحات مهر شده
ج)مدارک کاری؛ کارمندان/کسبه / پزشکان /شرکت:

کارمندان:

 • سه فیش آخر حقوقی متقاضی
 • حکم کارگزینی یا قرارداد
 • گواهی اشتغال که در آن سمت ، میزان حقوق و تاریخ شروع همکاری و مرخصی قید شده باشد.
 • سوابق بیمه تامین اجتماعی

کسبه:

 • جواز کسب ویا کارت مباشرت
 • سوابق بیمه تامین اجتماعی
 • برگه مالیاتی و فیش های واریزی
 • لیست بیمه کارکنان

صاحبان شرکت و موسسات :

 • اساسنامه شرکت.
 • روزنامه رسمی شرکت (آگهی تاسیس و آخرین آکهی تغییرات).
 • اظهار نامه ثبت شرکت.
 • آخرین لیست بیمه کارکنان شرکت و برگه پرداخت.
 • آخرین برگه مالیاتی شرکت
 • سوابق بیمه متقاضی

پزشکان:

 • کارت نظام پزشکی
 • پروانه مطب
 • پروانه دائم پزشکی

دانش آموزان و دانشجویان:

 • گواهی اشتغال به تحصیل
 • ترجمه رضایت نامه محضری پدر برای خروج فرزند زیر 18 سال به همراه مادرش.

سایر مدارک شغلی:

 • کارت نظام مهندسی
 • کارت بازرگانی
 • گواهینامه های کاری و شغلی