ترانسفر فرودگاهی

 

آژانس گل خندان گشت در انجام ترانسفر از درب منزل به فرودگاه وبالعکس هم میتواند شما را یاری دهد .هزینه این ترانسفر با توجه به نوع ماشین درخواستی متفاوت است ...مثلا هزینه ترانسفراز درب منزل تا فرودگاه با یک ماشین تویوتا کمری درحال حاضر (پاییز98) 110 هزار تومان است.

 
 
این خدمت (ترانسفر از درب منزل به فرودگاه) از طرف آژانس گل خندان گشت برای مسافرین پر سفر و عضو باشگاه مشتریان در برخی از سفرها رایگان است.
 
 

همچنین درصورتیکه شما خواهان انجام ترانسفر فرودگاهی در سایر کشورها باشید ، میتوانید جهت هماهنگی با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.